dijous, 30 de novembre de 2017

Tema 3. Pla de treball. Sense pressa

1ESOA


dimarts, 28 novembre 3Presentació. Explicació
dimecres, 29 novembre 3Actiivitats 1-5
divendres, 1 desembre 3Activitats 6-10
dimarts, 5 desembre 3Activitat 11-11.9. Autocorrectius.
dimecres, 6 desembre
divendres, 8 desembre
dimarts, 12 desembre 3Activitats 11.10-11.14. Autocorrectius.
dimecres, 13 desembre 3Actvitats 11.15-11.19. Autocorrectius.
divendres, 15 desembre 3Avaluació.

1ESOB

dimarts, 28 novembre 3Pla de treball tema 3. 1-5
dijous, 30 novembre 3Presentació amb preguntes.
dilluns, 4 desembre 3Activitats 6-10
dimarts, 5 desembre 3Activitat 11-11.9. Autocorrectius.
dijous, 7 desembre
dilluns, 11 desembre 3Activitats 11.10-11.14. Autocorrectius.
dimarts, 12 desembre 3Actvitats 11.15-11.19. Autocorrectius.
dijous, 14 desembre 3Avaluació.
1ESOC
dimarts, 28 novembre 3Pla de treball tema 3. 1-5
divendres, 1 desembre 3Presentació amb preguntes.
dilluns, 4 desembre 3Activitats 6-10
dimarts, 5 desembre 3Activitat 11-11.9. Autocorrectius.
divendres, 8 desembre
dilluns, 11 desembre 3Activitats 11.10-11.14. Autocorrectius.
dimarts, 12 desembre 3Actvitats 11.15-11.19. Autocorrectius.
divendres, 15 desembre 3Avaluació.

dijous, 2 de novembre de 2017

Tema 2.Pla de treball. Interminable.

1ESOA

dimarts, 31 octubre 2Presentació del tema
dimecres, 1 novembre
divendres, 3 novembre 2Lectura. Activitats 2.
dimarts, 7 novembre 2Activitats 2.
dimecres, 8 novembre 2Activitats 3.
divendres, 10 novembre 2Activitats 4 i 5. Lectura.
dimarts, 14 novembre 2Activitats 6. Hem fet activitat 3.3.
dimecres, 15 novembre 2Activitats 7, 8 i 9.
divendres, 17 novembre 2Lectura. Activitat 10.
dimarts, 21 novembre 2Activitats 11. Autocorrectius a classe.
dimecres, 22 novembre 2
Activitats 12. Autocorrectius a classe. 13. Autocorrectius a classe.
divendres, 24 novembre 2Activitats 14. Autocorrectius a classe. Avaluació.
1ESOB

dimarts, 31 octubre 2Presentació tema 2. Lectura "La història interminable"
dijous, 2 novembre 2Lectura. Activitats 2.
dilluns, 6 novembre 2Activitats 2.
dimarts, 7 novembre 2Activitats 3.
dijous, 9 novembre 2Activitats 4 i 5. Lectura.
dilluns, 13 novembre 2Activitats 6.
dimarts, 14 novembre 2Activitats 7, 8 i 9.
dijous, 16 novembre 2Lectura. Activitat 10.
dilluns, 20 novembre 2Activitats 11. Autoccorectius a classe.
dimarts, 21 novembre 2Activitats 12. Autoccorectius a classe.
dijous, 23 novembre 2Activitats 13. Autoccorectius a classe.
dilluns, 27 novembre 2Activitats 14. Autoccorectius a classe.
dimarts, 28 novembre 2Activitats 15.
dijous, 30 novembre 2Avaluació. 
1ESOC

dimarts, 31 octubre 2Presentació tema 2. Lectura "La història interminable"
divendres, 3 novembre 2Lectura. Activitats 2.
dilluns, 6 novembre 2Activitats 2.
dimarts, 7 novembre 2Activitats 3.
divendres, 10 novembre 2Activitats 4 i 5. Lectura.
dilluns, 13 novembre 2Activitats 6.
dimarts, 14 novembre 2Activitats 7, 8 i 9.
divendres, 17 novembre 2Lectura. Activitat 10.
dilluns, 20 novembre 2Activitats 11. Autoccorectius a classe.
dimarts, 21 novembre 2Activitats 12. Autoccorectius a classe.
divendres, 24 novembre 2
Activitats 13. Autoccorectius a classe. Activitats 14. Autoccorectius a classe.
dilluns, 27 novembre 2Avaluació.

divendres, 15 de setembre de 2017

Tema 1: Amor. Pla de treball

1ESOA


DataNum unitat
didàctica
Tema i activitats
dimarts, 12 setembre 0
dimecres, 13 setembre 0Presentació d'alumnes
divendres, 15 setembre 0Presentació de Classroom i materials.
dimarts, 19 setembre 1Pla de treball tema 1
dimecres, 20 setembre 1Activitats 1-2.2
divendres, 22 setembre 1Activitats 2.3-2.5
dimarts, 26 setembre 1Activitats 3-3.2
dimecres, 27 setembre 1Activitats 4-4.2
divendres, 29 setembre 1Activitats 5-6
dimarts, 3 octubre 1Activitats 7-10
dimecres, 4 octubre 1Activitat 11.1-11.6
divendres, 6 octubre 1Activitat 11.7-11.8
dimarts, 10 octubre 1Activitat 12.1-12.4
dimecres, 11 octubre 1Activitat 13.1-13.4
divendres, 13 octubre 1Activitat 14.1-14.5

1ESOB


dilluns, 2 octubre 1Activitats 7-10
dimarts, 3 octubre 1Activitat 11.1-11.6
dijous, 5 octubre 1Activitat 11.7-11.8
dilluns, 9 octubre
dimarts, 10 octubre 1Activitat 12.1-12.4
dijous, 12 octubre
dilluns, 16 octubre 1Activitat 13.1-13.4
dimarts, 17 octubre 1Activitat 14.1-14.5
1ESOC


DataNum unitat
didàctica
Tema i activitats
dilluns, 11 setembre 0Presentació professor i alumnes
dimarts, 12 setembre 0Presentació
divendres, 15 setembre 1Ús del Classroom
dilluns, 18 setembre 1Pla de treball tema 1
dimarts, 19 setembre 1Activitats 1-2.2
divendres, 22 setembre 1Activitats 2.3-2.5
dilluns, 25 setembre 1Activitats 3-3.2
dimarts, 26 setembre 1Activitats 4-4.2
divendres, 29 setembre 1Activitats 5-6
dilluns, 2 octubre 1Activitats 7-10
dimarts, 3 octubre 1Activitat 11.1-11.6
divendres, 6 octubre 1Activitat 11.7-11.8
dilluns, 9 octubre
dimarts, 10 octubre 1Activitat 12.1-12.4
divendres, 13 octubre 1Activitat 13.1-13.4
dilluns, 16 octubre 1Activitat 14.1-14.5