dimarts, 31 de gener de 2017

Dia de la pau.

Tema 4. Geografia i Història. La societat grega.

1ESOA


divendres, 3 febrer 4Explicació de la tasca. Elaboració d'un video amb personatges que expliquen el tema.
dimarts, 7 febrer 4Elaboració del guió.
dimecres, 8 febrer 4Elaboració del guió.
divendres, 10 febrer 4Recull d'imatges i vídeos. Preparar la presentació.
dimarts, 14 febrer 4Elaboració de la presentació.
dimecres, 15 febrer 4Posada en comú de les presentacions, aportacions, correccions i reelaboració.
divendres, 17 febrer 4Presentació dels vídeos.
dimarts, 21 febrer 4Avaluació.

1ESOC


dimecres, 1 febrer 4Explicació de la tasca. Elaboració d'un video amb personatges que expliquen el tema.
divendres, 3 febrer 4Elaboració del guió.
dilluns, 6 febrer 4Elaboració del guió.
dimecres, 8 febrer 4Recull d'imatges i vídeos. Preparar la presentació.
divendres, 10 febrer 4Elaboració de la presentació.
dilluns, 13 febrer 4Posada en comú de les presentacions, aportacions, correccions i reelaboració.
dimecres, 15 febrer 4Presentació dels vídeos.
divendres, 17 febrer 4Avaluació.

1ESOD


dimarts, 31 gener 4Explicació de la tasca. Elaboració d'un video amb personatges que expliquen el tema.
dijous, 2 febrer 4Elaboració del guió.
dilluns, 6 febrer 4Elaboració del guió.
dimarts, 7 febrer 4Recull d'imatges i vídeos. Preparar la presentació.
dijous, 9 febrer 4Elaboració de la presentació.
dilluns, 13 febrer 4Posada en comú de les presentacions, aportacions, correccions i reelaboració.
dimarts, 14 febrer 4Presentació dels vídeos.
dijous, 16 febrer 4Avaluació.

dilluns, 30 de gener de 2017

Tema 4 Valencià. Bon profit!

1ESOA
62dilluns, 30 gener 4Pla de treball
63dimecres, 1 febrer 4Activitats 1-3
64dijous, 2 febrer 4Activitats 4-5
65dilluns, 6 febrer 4Activitats 6-7
66dimecres, 8 febrer 4Activitat 8
67dijous, 9 febrer 4Activitats 9-10
68dilluns, 13 febrer 411.1-11.7
69dimecres, 15 febrer 412.1.-12.7
70dijous, 16 febrer 413.1.-13.6
71dilluns, 20 febrer 414.1.-14.4
72dimecres, 22 febrer 4La roda de les paraules. Final
73dijous, 23 febrer 4Activitats autocorrectives.
74dilluns, 27 febrer 4Avaluació
75dimecres, 1 març 4Autoavaluació

1ESOC

dimarts, 31 gener 4Pla de treball
dijous, 2 febrer 4Activitats 1-3
divendres, 3 febrer 4Activitats 4-5
dimarts, 7 febrer 4Activitats 6-7
dijous, 9 febrer 4Activitat 8
divendres, 10 febrer 4Activitats 9-10
dimarts, 14 febrer 411.1-11.7
dijous, 16 febrer 412.1.-12.7
divendres, 17 febrer 413.1.-13.6
dimarts, 21 febrer 414.1.-14.4
dijous, 23 febrer 4La roda de les paraules. Final
divendres, 24 febrer
dimarts, 28 febrer 4Activitats autocorrectives.
dijous, 2 març 4Avaluació
divendres, 3 març 4Autoavaluació

1ESOD

dilluns, 30 gener 4Pla de treball
dimarts, 31 gener 4Activitats 1-3
divendres, 3 febrer 4Activitats 4-5
dilluns, 6 febrer 4Activitats 6-7
dimarts, 7 febrer 4Activitat 8
divendres, 10 febrer 4Activitats 9-10
dilluns, 13 febrer 411.1-11.7
dimarts, 14 febrer 412.1.-12.7
divendres, 17 febrer 413.1.-13.6
dilluns, 20 febrer 414.1.-14.4
dimarts, 21 febrer 4La roda de les paraules. Final
divendres, 24 febrer
dilluns, 27 febrer 4Activitats autocorrectives.
dimarts, 28 febrer 4Avaluació
divendres, 3 març 4Autoavaluació