dimecres, 9 de març de 2016

Roma

Pla de treball sobre Roma

ROMA

1 La civilització romana.

Resum
Mira't aquesta pàgina amb un resum del tema.
Jocs
El nostre concurs
 Roma 1ESO
Vídeos
Fes una cerca dels vídeos més interessants sobre la història de Roma. Proposa'n un per veure i explicar a classe.
Alguns exemples.
La construcción de un imperio 10 vídeos de 10 minuts cadascun.

Àlbum de fotos.
Fes un recull de fotos, has de tenir informació de la imatge.

Mites
Llig aquest mite sobre la fundació de Roma.
Qui era Enees? D'on venia? Quin relació té aquest mite amb la fundació de Roma?
Visita una casa romana

La història dels romans

Contesta a les preguntes després de llegir la informació.
1.- Quines van ser les etapes de la història de Roma?
2.- Elabora un eix cronològic amb alguns dels fets més importants de la seua història.
3.- EIX CRONOLÒGIC DE LA HISTÒRIA ANTIGA
INICI: . 3.500 aC ________________________
FI: 500 dC ____________________________Per fer aquest eix cronològic has de dividir la distància del rectangle (16cm) entre el total d’anys (4000 anys). El resultat és _____ cm que vol dir l’espai que ocuparia un any en l’eix. Com ara treballarem amb grups de 1000 anys, multipliquem _____ cm que són un any per 1000 i tindrem l’espai que simbolitza 1000 anys= _____ cm. Començarem fent l’eix cronològic per l’esquerra i la primera xifra serà - 3.500, mesurarem ____ cm i haurà passat l’espai de mil anys i llavors serà -2500 i així fins arribar al 500dC que seria l’extrem dret de l’eix.

DATES. RELACIONA LES DUES COLUMNES AMB FLETXES I COL·LOCA CADA ESDEVENIMENT AMB EL NÚMERO DE DAVANT A L’EIX CRONOLÒGIC


  1. FUNDACIÓ DE ROMA
  2. DIVISIÓ DE L’IMPERI
  3. INICI DE L’IMPERI
  4. DESTITUCIÓ DEL DARRER EMPERADOR D’OCCIDENT
  5. INICI DE LA REPÚBLICA
6, 7, 8, ...

753 aC
509 aC
27 aC
395 dC
476 dC
1234 dC3.- Quina era la funció del senat durant la república? I durant la monarquia?
4.- Com participava el poble?
5.- Què era un patrici? I un plebeu? I un tribú de la plebs?
6.- Busca informació sobre Ròmul i Rem.
7.- Per què va caure la república romana? Què era un triumvirat?
8.- On estava la ciutat de Cartago? Per què es van enfrontar Cartago i Roma?
9.- Com va acabar Cartago?
10.- Esbrina com es diuen ara Cartago Nova i Saguntum?
11.- Quina forma de govern va substituir la república? Qui va ser el primer emperador romà? Quins poders tenia l'emperador?
12.- Què va ser la pax romana?
Creus que la situació geogràfica de Roma va ser important al llarg de la seua història? Per què?
Quin paper van tenir les legions romanes en la creació de l'imperi?
15.- Què en penses de les expansions militars com la que va dur a terme Roma? Són lícites? Són inevitables?
16..- Busca informació a Internet d'algun dels següents personatges:
Marc Aureli, Còmmode, general Màxim Dècim Meridi.

2 La forma de vida dels romans
Quina diferència hi havia entre els ciutadans i els no-ciutadans? I entre un llibert i un esclau?
2.- Fes un esquema de l'economia romana utilitzant les paraules: blat, vinya, olivera, artesania, mineria, comerç, calçades, ports, agricultura.


3.- Després de visitar l'enllaç digues com es construïen les calçades romanes.
4.- Explica en què consistia el gàrum després de llegir aquest article
Què menjaven?
Com es divertien?
5.- http://www.slideshare.net/fullscreen/blogsoller/civilitzaci-romana/34 Investiga sobre els edificis romans, termes, teatre, circ, l'amfiteatre,... Quines funcions tenien?
6.- Quins nous materials utilitzaren? Com cobrien els edificis? Com els decoraven? De quines parts constaven? Per a què s'utilitzaven?
7.- Busca a Internet informació sobre la pel·lícula Ben-Hur i digues quina és l'escena més impressionant i explica com era el circ i les quadrigues.
8.- Què són cardo i decumanus? Què és el fòrum i per a què servia? On es situava?
9.- En què es semblen els temples romans als grecs? En què es diferencien?
10 Busca a Internet informació sobre la columna de Trajà.
En quins tipus d'escultura van destacar els romans? Per a què utilitzaven els romans les escultures i els relleus? Quins temes solien representar en els relleus? Amb quins tipus de pintures embellien les parets? Com es realitzava un mosaic?
12.- http://www.ancient.eu.com/uploads/images/97.jpg Escultura, pintura i mosaic a Roma. Fes un àlbum de fotos amb un mínim de 10 imatges on expliques cadascuna. (optativa)
13.-Fes un resum breu sobre l'estàtua de Marc Aureli. https://ca.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A0tua_eq%C3%BCestre_de_Marc_Aureli
14.- http://sites.google.com/site/mercheraspi/elpante%C3%B3 Busca informació sobre el Panteó d'Agripa i contesta:
Per a què es va construir el Panteó?
Quina és l'alçada de la cúpula? I el diàmetre de la seua obertura central? Gràcies a què s'ha conservat el Panteó d'Agripa?
15.- http://ca.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%ADada_capitolina Què era la triada capitolina? I el capitoli? Descriu com era el culte domèstic a Roma?
En que s'assemblen i en què es diferencien un temple grec i un de romà?
Preparat una explicació sobre un déu romà.
18.- PowerPoint (El cristianisme)
Explica l'evolució del cristianisme, de perseguit a única religió oficial de l'imperi romà.
19.- A quina zona es va originar el cristianisme? Quan va arribar a la península ibèrica?
20.- Busca algun dels símbols utilitzats pels cristians i el seu significat?
21.-Edificis romans més importants, religiosos, polítics i econòmics, per a l'oci, per a cuidar el cos.
22.- Tenien les dones romanes els mateixos drets que els homes? Quan es va convertir el cristianisme en la religió oficial de l'imperi? Quins eren els productes més importants que obtenien els romans de l'agricultura?
23.- Explica les diferències entre un patrici i un plebeu, un esclau i un llibert.
Què és un Colosseu? Quina forma té? Per a què s'usava?
Fes una presentació sobre algun dels temes següents: societat, economia, urbanisme i arquitectura, escultura, pintura, mosaic, religió romana o cristianisme. 15 diapositives amb 15 textos d'un paràgraf.
26.- Fes el mapa conceptual del tema.

3 Roma a Alacant
27.- Què és Lucentum? Quines característiques físiques tenia el lloc? Quins edificis romans tenia la ciutat? A què es dedicaven els seus habitants? Quan deixà de ser habitada? Què és la domus del peristilo? Com funcionaven les termes? Què feien en el foro?

Van viure els romans en la Illeta dels Banyets? A què es dedicaven? Què feien a l'almassera? I en el cup?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada